Pohon trojcestného ventilu

Obj.č.
Názov produktu:
Doba dodania
Cena bez DPH Cena s DPH
1003427
SSP61
3-5 týždňov
185,00 €
222,00 €
-+
1003428
SSB61
3-5 týždňov
185,00 €
222,00 €
-+
1003429
SSC61
3-5 týždňov
275,00 €
330,00 €
-+
1004363
SAX61.03/MO
3-5 týždňov
720,00 €
864,00 €
-+
1004551
SAX619.03
3-5 týždňov
500,00 €
600,00 €
-+

Pohon trojcestného ventilu

Pohon pre reguláciu trojcestného ventilu zmiešavacieho uzlu vodných ohrievačov.

Typ

Napájacie napätie

Riadiaci signál

Čas otvorenia

Sila, N

SSB31

230 V AC

3 polohy

150s

200

SSC/SSB81

24 V AC

3 polohy

150s

300/200

SSC/SSB61

24 V AC

0...10V DC

30/75s

300/200