Čo je rekuperácia tepla.

Rekuperácia tepla je spätné získavanie tepla (z angl. "Recuperation" - dostať naspäť"). Rekuperácia tepla vo vetracích systémoch je spôsob spätného získavania tepla zo vzduchu pri riadenom vetraní.

Ako rekuperácia tepla funguje v rekuperačných jednotkách.

Rekuperácia - ako funguje vetranie s rekuperáciou tepla.- Odvádzaný kontaminovaný vzduch z miestností v rekuperačnej jednotke prechádza cez filter do rekuperátora, kde rekuperátor absorbuje teplo a súčasne odvodný ventilátor odvádza vzduch cez odvodné potrubie do exteriéru.

- Privádzaný čerstvý vzduch v rekuperačnej jednotke prechádza cez filter, absorbuje teplo z rekuperátora, čím šetrí energiu potrebnú na zohriatie privádzaného vzduchu a takto upravený vzduch je prívodným ventilátorom distribuovaný vzduchotechnickými rozvodmi do jednotlivých miestností.

- Inovovaný rotačný rekuperátor používaný v rekuperačných jednotkách Komfovent dokáže usporiť až 92 % odvádzaného tepla.

Rekuperačné jednotky pre rodinné domy DOMEKT

Vetranie rodinných domov a bytov s rekuperáciou tepla so vzduchotechnickými jednotkami Komfovent Domekt je ideálnym riešením nielen pre nové byty a domy ale tiež pre rekonštrukcie. Dané rekuperačné jednotky spĺňajú požiadavky pre pasívne a nízkoenergetické domy čoho dôkazom je certifikát Passive House Institute.
Jednotky sú vybavené rekuperátormi, ktoré využívajú teplo odvádzaného vzduchu k predohrevu privádzaného chladného vzduchu. Jednotky s rotačnými rekuperátormi dosahujú tepelnú účinnosť 87%, jednotky s doskovými rekuperátormi dosahujú tepelnú účinnosť až 90%.
Jednotky Domekt s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s nízkou hlučnosťou majú minimálny dopad na životné prostredie a tiež svojou prevádzkou zabezpečujú komfort vo vetranom priestore.
Extra malé rozmery kompaktných jednotiek zabezpečujú ľahkú a rýchlu montáž.
Vzduchotechnické jednotky sú plne pripravené k prevádzke, majú integrované automatické ovládanie systémom PLUG & PLAY( napájací kábel je ukončený zástrčkou).

Funkcie a výhody rekuperačných jednotkiek DOMEKT:

  • Zdravá vnútorná klíma – čistý a čerstvý vzduch vo vnútornom priestore.

  • Nízka spotreba energie

  • Efektívne energetické využitie tepla – Tepelná účinnosť až do 90%

  • Jednoduchá inštalácia, extra kompaktné rozmery

  • Tichá prevádzka

  • Priateľské, jednoduché a pohodlné automatické ovládanie pomocou dotykového ovládača.

 

Ako správne vybrať rekuperačnú jednotku

Možnosti ovládania vzduchotechnickej jednotky?

1.1 Automatický systém riadenia

Moderný automatický systém riadenia vzduchotechnických jednotiek prispieva k úspore energie a zabezpečuje komfortné prostredie. poskytuje širokú škálu možností ovládania.
Vzduchotechnická jednotka pracuje na základe prednastavených parametrov. Automaticky mení intenzitu vetrania alebo pracuje na základe týždenného programu.
Hlavným prínosom je pohodlie a hospodárnosť.

1.2    Senzory pohybu, vlhkosti a CO2

Dodatočne inštalované moderné snímače zabezpečia primeranú reakciu na meniace sa faktory životného prostredia, akými sú koncentrácia oxidu uhličitého, úroveň vlhkosti alebo počet osôb vo vnútornom priestore.
Sofistikovaný algoritmus snímačov umožňujú výber optimálneho režimu vetrania pre každodenné potreby.

1.3 Vzdialené ovládanie

Umožňuje monitoring a ovládanie vzduchotechnickej jednotky prostredníctvom PC alebo smartfónu z ľubovoľného miesta na svete. Ľahké nastavenie rôznych režimov vetrania.

C6 - inteligentný riadiaci systém

C6 -  smart home

Rozdiel medzi doskovým a rotačným rekuperátorom

Vzduchotechnické jednotky s protiprúdovým doskovým rekuperátorom

sú veľmi účinné najmä v oblastiach s miernym klimatickým podnebím. Rekuperácia tepla s účinnosťou až do 95% - V doskovom výmenníku tepla je prúdenie privádzaného a odvádzaného vzduchu oddelené tenkou hliníkovou fóliou a nedochádza k zmiešavaniu privádzaného a odvádzaného vzduchu.

- Výmena tepla v chladnom období

Odvádzaný teplý vzduch cez hliníkovú dosku ohrieva chladný privádzaný vzduch.
Na doskách výmenníka tepla dochádza ku kondenzácii vlhkosti z odvádzaného vzduchu. Preto doskové výmenníky tepla vyžadujú odtok kondenzátu.

- Výmena tepla vo veľmi chladnom období

Pri veľmi nízkych vonkajších teplotách dochádza k námraze skondenzovanej vlhkosti, čo následne spôsobuje blokovanie výmenníka.
Ľad sa obyčajne rozmrazuje teplom z odvádzaného vzduchu alebo elektrickým ohrievačom.
Počas rozmrazovania prúdi vonkajší chladný vzduch do priestoru cez obtok rekuperátora (bypass) a teplý vnútorný vzduch rozmrazuje dosky výmenníka.

- Počas rozmrazovania nedochádza k rekuperácii tepla

V tomto čase je účinnosť výmenníka tepla nulová a tým znižuje celkovú priemernú účinnosť vzduchotechnickej jednotky.

Jednotky s doskovým rekuperátorom vybavené elektrickým predohrevom privádzaného vzduchu dokážu zabrániť namŕzaniu rekuperátora

  Doskový rekuperátor - rekuperačnej jednotky Domekt a odvod kondenzátu   Doskový rekuperátor - rekuperačnej jednotky Domekt a namŕzanie kondenzátu


Vzduchotechnické jednotky s rotačným výmenníkom tepla

Rotačný výmenník tepla je v podstate koleso vyrobené z hliníkovej fólie s vysokou tepelnou vodivosťou, ktoré prenáša teplo z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu pri pomalej rotácii.

Technológia vetrania s rotačným výmenníkom tepla je navrhnutá pre oblasti s chladnejšími klimatickými podmienkami, pretože nedochádza k namŕzaniu rekuperátora.

Vetrania s rekuperáciou tepla, kde sa využíva rotačný rekuperátor vracia do vetraných priestorov nie len teplo, ale aj časť vzdušnej vlhkosti. Preto sa vzduch v miestnostiach nevysúša a jednotka nepotrebuje odvod kondenzátu

Môže dochádzať k zmiešavaniu malého percenta privádzaného a odvádzaného vzduchu.

Rotačný rekuperátor rekuperačnej jednotky Domekt pri nižších teplotách   Rotačný rekuperátor rekuperačnej jednotky Domekt prenos tepla aj vlhkosti