Rekuperácia - rozvody vzduchu

Rekuperácia tepla – montáž rozvodov vzduchu svojpomocne

rozvody vzduchu svojpomocne

 

Boxy  pre distribučné elementy:  

prechodový ukončovací box pre distribučné elementy

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: používajú sa ako ukončovací komponent flexi potrubia  /plastovej ohybnej hadice/ s vývodom do miestnosti na osadenie tanierového ventilu /mriežky/. U niektorých prevedení je možné vývod do miestnosti skrátiť podľa potreby.

Popis: Vyrobený z pozinkovaného plechu alebo plastu,
Prevedenie:    - podľa montáže :  na strop , do sadrokartónu,  do steny , prechod cez stenu,
                        - podľa tvaru výustky  hranaté, kruhové

 

  • Flexi potrubie  - ohybné plastové potrubie / hadica / do interiéru 

flexi potrubie - ohybné platové hadice

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: Potrubie vzduchu spája rozvádzací box s boxom pre distribučné elementy /tanierove ventily, mriežky/. Na vykonanie tesného spoja sa používajú tesniace gumičky a odporúča sa spoj zaizolovať PVC páskou.  

Popis: Flexibilné potrubie zabezpečuje prúdenie vzduchu v interiéri. Štruktúra potrubia - HDPE. Vnútorná strana potrubia s hladkou výplňou.  Potrubie môže byť  vybavené:
- antibakteriálnou ochranou na zamedzenie tvorby plesní a baktérii
- antistatickou ochranou z elektrostaticky nevodivého materiálu na zamedzenie zachytávania prachových častí.
Vonkajší priemer potrubia - 90 mm a 75 mm

  • Rozdeľovacie boxy

rozdelovacie boxy ohybnej platovej hadice rekuperacie tepla

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: Rozdelovacie boxy  sa používajú na pripojenie rekuperačnej jednotky pomocou izolovaného ohybného potrubia ALSDL   a pripojenie vetviev flex hadíc /plastových ohybných hadíc/ do miestnosti .

Na vykonanie tesného spoja sa používajú tesniace gumičky a odporúča sa spoj s flexi hadicou  zaizolovať  PVC páskou a spoj s izolovanou hliníkovou hadicou zaizolovať hliníkovou páskou.

Popis: Vyrobený z pozinkovanej oceľe s vnútornou zvukovou izoláciou.  Určený pre flexi potrubie priemer 90 mm a 75 mm. Počet vývodov 6, 8,10, 12

 

  • Ohybné potrubia tepelne izolované – ALSDL

Ohbyne hlinikové potrubie izolované ALSDL

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla:   Izolované ohybné potrubie sa používa na prepojenie rekuperačnej jednotky a rozvádzacieho boxu a rekuperačnej jednotky a potrubia do exteriéru. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoj zaizolovať hliníkovou páskou.
Priemer hadice sa volí podľa priemeru hrdla rekuperačnej jednotky alebo výustky rozdeľovacieho boxu. Ak sú priemery rozdielne je nutné použiť prechodový kus. 

Popis: hliníkové potrubie zvukovo a tepelne izolované s perforovanou vložkou vo vnútri. Izolované minerálnou vlnou, pokrytou hliníkovo polyesterovým plášťom.
Používajú na  prepojenie krátkych trás vzduchotechnického potrubia vzhľadom na ich špirálovité prevedenie časom môže prísť k zanášaniu. 

 

  • Tlmiče hluku

Tlmič hluku

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla:

  • pre  zníženie hluku smerom do interiéru sa montujú medzi rekuperačnú jednotku a rozdeľovací box. K rozdeľovaciemu boxu a k rekuperačnej jednotke sa dopoja pomocou ohybného tepelne izolované potrubia – ALSDL. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoje zaizolovať hliníkovou páskou.
  • pre  zníženie hluku smerom do exteriéru / blízkosť susedného domu ap. / sa montujú medzi rekuperačnú jednotku a odvodné potrubie do exteriéru. K odvodnému potrubiu a k rekuperačnej jednotke sa dopoja pomocou ohybného tepelne izolované potrubia – ALSDL. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoje zaizolovať hliníkovou páskou.

Priemer tlmiča hluku sa volí podľa priemeru hrdla komponentov medzi ktoré sa vkladá / hrdlo rekuperačnej jednotky a výustka rozdeľovacieho boxu  alebo odvodné potrubie do exteriéru

Pre zvýšenie útlmu sa môže inštalovať i viac tlmičov za sebou.

Popis: je určený na zníženie hluku v kruhových potrubiach vzduchu v ľubovoľnom smere prúdenia vzduchu. Vyrobený z pozinkovaného plechu. Izolačná hmota je minerálna vlna.

  • Potrubie do exteriéru  

Spiro potrubie rozvody rekuperácie tepla

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: potrubie  sa pripája k odvodnému potrubie vzduchu a rekuperačnej  jednotke pomocou ohybného tepelne izolované potrubia – ALSDL. Na vykonanie tesného spoja sa odporúča spoje zaizolovať hliníkovou páskou.
Potrubia smerom do exteriéru je nutné celé izolovať aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu na potrubí ako dôsledok rôznej teploty v priestore a v potrubí.

Popis: Spiro potrubie  - vyrobené z pozinkovaného plechu
           Spojka spiro potrubia - vyrobená z pozinkovaného plechu
           Prechod spiro potrubia - vyrobený z pozinkovaného plechu

 

  • Vonkajšia žalúzia USAV

Vonkajšia žalúzia - kruhová mriežka USAV

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla: Kruhová mriežka / vonkajšia žalúzia/  sa montuje na potrubie vzduchu do exteriéru ukončené v stene buď na fasádu domu alebo do podhľadu strechy.

Vonkajšia žaluzia je pokrytá ochrannou sieťkou proti hmyzu, ktorá pokrýva cca 30% plochy mriežky. Aby sa zabránilo zníženiu rýchlosti prúdenia vzduchu je zvyčajne priemer vonkajšej žalúzie väčší ako odvodné potrubie. Na prepojenie odvodného potrubia a vonkajšej žalúzie sa vkladá prechodový kus s priemerom mriežky na jednej strane a priemerom potrubia strane druhej.  

Popis   - vonkajšia žalúzia USAV sa používa na ukončenie potrubia do exteriéru je vybavená šikmými pevnými lamelami ako ochrana proti poveternostným vplyvom a sieťou s veľkosťou oka 2x2 mm z pozinkovaného drôtu ako ochrana proti hmyzu. 

 
  • Distribučné elementy - tanierový ventil , výustka v tvare mriežky, dizajnové výustky.

distribučné elementy - tanierový ventil, výustka

Použitie pri rozvodoch vzduchu -  rekuperácia tepla:  Distribučné elementy montáž priamo na potrubia, podhaldu  samostatne alebo s použitím špeciálneho montážneho rámu, ktorý je súčasťou balenia. 

Popis: Distribučne elementy / mriežky, tanierové ventily, dizajnové výustky / slúžia k estetickému zakrytiu vetracieho otvoru.