NL-ECO-CO2 - Snímač CO2

Obj.č.
Názov produktu:
Doba dodania
Cena bez DPH Cena s DPH
1004459
NL-ECO-CO2
3 - 5 týždňov
233 €
279,60 €
-+

NL-ECO-CO2 - Snímač CO2

Senzory koncentrácie oxidu uhličitého v ovzduší sa hodia do priestorov, kde často bývajú ľudia - či už vykonávajú nejakú aktivitu alebo len spia. Takáto miestnosť sa bez zodpovedajúceho vetrania začne vydýchávat. To môže znepríjemniť pobyt v miestnosti, spôsobiť únavu, bolesť hlavy a.p.
Snímače pracujú na optickom princípe NDIR (závislosť útlmu infračerveného žiarenia od koncentrácie CO2 vo vzduchu). K dispozícii sú dva rady snímačov a to:
ADS - staršia verzia snímačov s otočným kolieskom pre nastavenie úrovne, kedy sa má ventilácia zapnúť.
NLII - novšia verzia vybavená novým dizajnom a tromi LED svetlami pre signalizáciu funkcií.